Domov        Predstavitev        Za pare        Supervizija        Poslovno svetovanje        Hipnoza        Osebno svetovanje        Kontakt

Predstavitev

DAMIJANA VOGLAR
univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka integrativne psihoterapije, učna terapevtka, specialistka supervizorka

Damijana Voglar
univ. dipl. psih. Damijana Voglar
Poklicna in študijska pot se je začela z vpisom na takratno Šubičevo gimnazijo, v klasični oddelek. V dilemi med študijem na Medicinski fakulteti in študijem psihologij, je prevladala slednja in je iz psihologije tudi diplomirala na ljubljanski FF. Na to pot jo je vodila želja po spoznati, zvedeti čim več o naravi človeka, njegovem delovanju in ravnanju. Zanimanje za povezanost med čutenjem in boleznijo, kako se notranje osvoboditi in delovati v skladu z notranjim občutkom.
Ravno zaradi iskanja odgovorov na ta vprašanja, je v nadaljevanju nadgradila svoje znanje in izkustvo najprej z usposabljanjem na področju geštalt terapije (Mladen in Nada Kostić) nato pa z diplomo iz integrativne psihoterapije na inštitutu Fritz Perls v Nemčiji. Dokončala je še druga izobraževanja na omenjenem inštitutu in postala učna terapevtka , supervizorka in profesionalna svetovalka (couch).
Po diplomi na UL je delala kot šolska psihologinja , utirala pot svetovalnemu delu na OŠ, v nadaljevanju pridobivala izkušnje na kulturno vzgojnem oddelku v Cankarjevem domu v Ljubljani in se nato od leta 1984 posvetila zaposlitveni in poklicni rehabilitaciji preko psihološkega kot tudi psihoterapevtskega dela. Do leta 2007 se je aktivno posvečala tudi izobraževalni dejavnosti in pridobila naziv Višji predavatelj za veščine komuniciranja in Psihologijo dela in tudi aktivno predavala na Višji zasebni šoli Doba v Mariboru in Višji zasebni šoli B2, prav tako v Mariboru.
Njena osnovna ljubezen pa je in ostaja psihoterapija, kjer v zadnjih letih dela zelo intenzivno.
Članstvo v strokovnih organizacijah:
 • strokovni vodja Centra za psihoterapijo Celje
 • članica društva psihologov Slovenije
 • članica Strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) v dveh mandatih
 • članica komisije za podeljevanje diplom pri SKZP - v dveh mandatih
 • dolgoletna članica kolegija Inštituta Fritz Perls v Mariboru
 • članica Društva geštalt integrativne terapije
 • članica strokovnega odbora Društva geštalt integrativne terapije
 • predsednica strokovnega sveta SIP - Ljubljana
Reference:
 • Več kot 30 letno delo na področju psihodiagnostike in psihološkega svetovanja
 • 25 let intenzivnega dela kot psihoterapevtka za najrazličnejše ciljne skupine
 • 15 letno vodenje skupin psihoterapevtske pomoči
 • vodenje edukacijske skupine integrativne psihoterapije
 • delavnice za kader in starše otrok s posebnimi potrebami
 • 10 letna aktivnost kot supervizorka strokovne delavce in time
 • vodenje delavnic za osebe ob izgubi dela
 • svetovalno delo na področju podjetništva, managementa
 • izobraževalni seminarji in delavnice s podjetniškimi in psihosocialnimi vsebinami
Dodatna ponudba:
 • Delavnice za preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu
 • Delavnice za starše
 • Delavnice za osebnostno rast
 • Delavnice za obvladovanje motenj hranjenja
 • Žalovanje
 • Partnerski, družinski in delovni odnosi
 • Starševstvo
 • Psihosomatske težave
 • Nasilje
 • Krizna intervencija
  © 2023 Psihoterapija-Voglar.si