Domov        Predstavitev        Za pare        Supervizija        Poslovno svetovanje        Hipnoza        Osebno svetovanje        Kontakt

Supervizija in poslovno svetovanje

Ponudba za delovne time, delovne skupine in posameznike v podjetjih Beseda supervizija je sicer prevzeta iz angleščine, pri nas pa jo za potrebe procesa supervizije opredeljujemo kot strokovno vodenje, strokovno spremljanje, strokovna pomoč , ki se veže predvsem na medosebne, delovne odnose.
Supervizijski proces služi reflektiranju opravljenega dela s ciljem, da se posamezniku omogoči nov pogled, torej nov zorni kot na lastno delo. Ob tem vključuje naknadno izražanje čustvenih doživetij, ki so bila pomembna sestavina dela in seveda služi razčiščevanju kontaminacije miselnih procesov s čustvi. Supervizja torej išče možnosti za predelovanje tistih čustvenih vsebin, ki jih posameznik ne more zadovoljivo asimilitrati.
Supervizijski odnos izhaja iz medsebojnega dogovora, ki zagotavlja zaupnost, medsebojno človeško sprejemanje in nudenje človeške opore. Supervizija in coaching programi ponujajo odgovore na konkretne naloge in konkretne procese v podjetju, v katerih se posameznik znajde. Gre za razumevanje t.im. poslovne strategije, poznavanja svojih prednosti, svojih talentov, pa tudi šibkosti ter oblikovanja in razvijanja učinkovitih strategij obvladovanja nastalih situacij in medosebnih odnosov. Tako posameznik skozi proces coachinga sam najde rešitve za svoj problem ob pomoči izurjenega coacha.
  © 2022 Psihoterapija-Voglar.si