Domov        Predstavitev        Za pare        Supervizija        Poslovno svetovanje        Hipnoza        Osebno svetovanje        Kontakt

Osrečite svojo zvezo

Vikend oblika izkustvenega učenja

Delavnice potekajo v obliki izkustvenega učenja, sprotnega prakticiranja in povezovanja s teoretičnimi izhodišči.

Časovni okvir: 16 ur neposrednega dela s skupino v vikendu

Pet vikendov:
Ponudba zajema celotni sklop, mogoče se je udeležiti tudi le posameznih delavnic.

JAZ IN TI - MIDVA! DVA NEZNANCA?

Identiteta vsakega človeka je določena s petimi važnimi področji in sicer: telesnost, socialna mreža in socialni odnosi, materialna sigurnost ter vrednote, kot način, filozofija življenja. Partnerstvo je nedvomno odvisno tudi od načina doživljanja sebe, svojih potencialov in resursov.
Teme:

POVEM, SLIŠIM, RAZUMEM

Ena od osnovnih meril socialne zrelosti je večja ali manjša spretnost izražanja čustev. Čustvene spretnosti so preplet sposobnosti iz čustvenega sveta in spoznavnih prvin, ki so v določenem trenutku dejavne. Prvine, odločilne za učinkovito sporazumevanje, so odvisne od čustvenih zmogljivosti, kot so sposobnosti predvideti odziv udeležencev v komunikaciji. Osvojiti je potrebno jasno, enosmiselno komunikacijo in biti pozoren na -double bind- komunikacijo.
Kot osnovo izpostavimo pet prvin in sicer:
in dodamo

Pleteva skupno gnezdo

Tema je namenjena učenju samospoštovanja in spoštovanja partnerja in partnerstva, v nadaljevanju družine, grajenju odgovornosti za sebe in skupnost.
Teme:
VELIKI PROBLEMI, majhni PROBLEMI
IZZIVI ZA KVALITETNO SKUPNO ŽIVLJENJE IN TRDNO PARTNERSTVO
( proces integracije in nove orientacije )
Charles Bukowski je nekoč zapisal:
Niso to velike stvari,
ki končno pripeljejo človeka v norišnico
ne, to je niz malih, drobnih tragedij,
ki pripeljejo človeka v norišnico;
ne smrt njegove največje ljubezni
ampak vezalka na čevlju, ki se pretrga,
a ti nimaš več časa.

Teme v tem sklopu so namenjene preventivi stresa, ki ga prinaša vsakodnevna živčna vojna, ki tudi slabi partnerski odnos in v končni konsekvenci lahko pripelje do erozije osebnostne moči posameznika. Namenjene so tudi ponovni integraciji obravnavanih sklopov in formiranju nove orientacije v vsakodnevnem življenju.
Konflikti
NEPRIJETNI A NUJNI, DA SE LAHKO RAZVIJAVA KOT SAMOSTOJNI, A KOMPATIBILNI OSEBNOSTI IN SLEDNJE OMOGOČIVA TUDI DRUŽINI
Nedvomno je potrebno omeniti situacije, ki so povezane s stresom; ne le situacije, ampak tudi medsebojne odnose, ki so v veliki meri lahko povzročitelji bolezni. Teme v tem sklopu so namenjene pozornosti na odnose, na stresno simptomatiko ter učenju reševanja konfliktov, ki so nekaj, čemur se za nobeno ceno ne smemo izogibati; pomembno je naučiti se videti v njih prijatelje, ki lahko življenje še dodatno obogatijo in so kot taki lahko zlata priložnost. ow a little more about you.
  © 2023 Psihoterapija-Voglar.si